Posts Tagged ‘inspekcja termowizyjnaa rozdzielni’

Badania okresowe rozdzielni

Saturday, April 6th, 2013

Bardzo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że rozdzielnia znajdująca się w zakładzie pracy musi przechodzić co pewien czas badania. Taki wymóg jest nałożony wyłącznie przez to, ażeby zapewnić pracownikom pełne bezpieczeństwo. Badania termowizyjne rozdzielni wykonywane są przez fachowców, którzy posiadają profesjonalny sprzęt. Firm wykonujących tego typu usługi jest w Polsce bardzo mało, prze co trzeba zlecać przegląd termowizyjny rozdzielni kilka miesięcy wcześniej. Termin wykonania takiego badania wynika bowiem z przepisów prawa. Trzeba mieć ten fakt na uwadze, ażeby nie przegapić wyznaczonej daty przegląd termowizyjny rozdzielni. Jeżeli zapomnimy o wykonaniu tego typu badania, to przypadku kontroli przez odpowiedni organ może zostać nałożona na pracodawcę kara. Inspekcja termowizyjna rozdzielni pozwoli nam wykryć różnorodne, nawet najmniejsze usterki, dzięki czemu będzie można szybko oraz sprawnie naprawić usterkę i nie doprowadzi ona do znacznych awarii zarażających zdrowiu i życiu ludzi.

Badania okresowe rozdzielni

Friday, April 5th, 2013

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, iż rozdzielnia znajdująca się w zakładzie pracy musi przechodzić badania okresowe. Taki wymóg jest nałożony tylko dlatego, żeby zapewnić pracownikom całkowite bezpieczeństwo. Badania termowizyjne rozdzielni wykonywane są przez fachowców, którzy mają profesjonalny sprzęt. Firm wykonujących tego typu zadanie jest w Polsce niewiele, prze co trzeba zlecać przegląd termowizyjny rozdzielni kilka miesięcy wcześniej. Termin wykonania takiego badania wynika bowiem z aktów normatywnych. Trzeba mieć ten fakt na uwadze, ażeby nie przegapić wyznaczonej daty badania termowizyjne rozdzielni. Jeżeli zapomnimy o wykonaniu tego typu badania, to przypadku kontroli przez odpowiedni organ może zostać nałożona na pracodawcę kara. Inspekcja termowizyjna rozdzielni pozwoli nam wykryć różnorodne, nawet najmniejsze usterki, przez co będzie można szybko i sprawnie naprawić usterkę i nie doprowadzi ona do poważniejszych awarii zarażających zdrowiu i życiu ludzi.