Fundusze unijne dla firm

W ramach Działania wzmacniane będzie całościowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności konsulting i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów).

Wejście na nowe rynki to inwestycja wymagająca przemyślanych postępowań, wyboru trafnych metod i narzędzi. Dotacja na udział w targachDziałanie 6.1 “Paszport do eksportu” – umożliwia przedsiębiorcom zdobycie środków na uczestnictwo w targach zagranicznych, pozyskanie nowych partnerów i zdobywania nowych sektorów zbytu dla własnych towarów.

Działanie 6.1 “Paszport do eksportu” pozwoli przedsiębiorstwom na: wzmocnienie udziału eksportu w sprzedaży towarów i usług, zwiększenie powiązań z zagranicznymi partnerami, podwyższenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych
– Paszport do eksportu – Dotacja na udział w targach

Firma może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 200 000 zł, którą można wydatkować na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych związanych z nasileniem aktywności eksportowej.

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 firm rocznie. Działanie wycelowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.)

Tags: , , ,

Comments are closed.