wizytówki szablony

SEKRETARIAT – to wyjątkowe miejsca firmy bądź instytucji, poprzez jakie przechodzi większa część informacji a także jakie stanowią o pierwszym wrażeniu, które konsument wynosi z obcowania z daną organizacją. Dosyć wielokrotnie zawody recepcjonistki, sekretarki czy wizytówki szablony są traktowane mało poważnie, też poprzez menedżerów, gdy i osoby pracujące w tych zawodach, głównie te, które traktują je jako nieprzyjemny, przymusowy szczebel planowanej kariery. Ustalane zawody wymagają jednak dużego profesjonalizmu a także nie którykolwiek może je wykonywać. Poziom podstawowych umiejętności komunikacyjnych koniecznych do dobrego wykonywania tych zawodów bywa nie niższy niż w przypadku mnóstwo stanowisk dyrektorskich. Poza tym konieczne są tu specyficzne formy tych umiejętności, nie występujące w innych zawodach.

Funkcja informacyjna

Sekretariat bywa centrum wizytówek wszelkiej jednostki organizacyjnej. Tutaj napływają informacje z różnorakich źródeł (zarówno znajdujących się wewnątrz, gdy i na zewnątrz firmy), tj. z innych komórek organizacyjnych firmy lub z innych instytucji: przysłane pocztą tradycyjną i elektroniczną, przysłane faksem, teleksem, telefonogramem, uzyskane z Internetu, przyniesione poprzez interesantów a także gości, przekazane przez szefa oraz współpracowników.

Tags: , ,

Comments are closed.