posadzki

Organizacja baru uzależniona bywa od jego typu, wielkości a także plano¬wanej przepustowości, co z kolei wiąże się z jego wyposażeniem w meble, urządzenia techniczne jak również aranżację wnętrza.
posadzki bywa rodzajem samodzielnego zakładu gastronomicznego lub wyodrębnioną jednostką, stanowiącą składnik zakładu gastrono¬micznego. Mimo iż większa część posadzkiów cechuje duża przepustowość, to lecz powinny stwarzać stosowne warunki spokojnej i kul¬turalnej konsumpcji. Cechą charakterystyczną, posadzki jest sprzedaż wszelkich napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych i ograni¬czonego asortymentu zimnych a także gorących przekąsek bądź półfabry¬katów typu przekąskowego, które wykańcza się w posadzkize.
Zależnie od typu posadzki asortyment napojów a także przekąsek jest zróżnicowany. posadzkiy dzielą się na posadzkiy dzienne, zazwyczaj otwarte w godzinach od 7 do 22 oraz nocne, najczęściej z działalnością rozrywkową, pracujące najwcześniej od godziny 20 do rana.
Każdy typ posadzki składa się z sali konsumpcyjnej, w jakiej głów¬nym składnikiem bywa lada posadzkiowa wraz z hockerami (stołkami ba¬rowymi). Zarówno posadzkiy samodzielne, jak a także wydzielone w zespole gastronomicznym, poza miejscami przy ladzie posadzkiowej zdołają być wyposażone w stoliki z siedziskami (taborety, krzesła, fotele, ławki czy kanapy), wolno stojące bądź usytuowane w lożach
posadzkiman pracuje za ladą posadzkiową w tzw. loży posadzkiowej, mając do dyspozycji pulpit roboczy, szafki w ladzie posadzkiowej, kredens na butelki z napojami, artykuły handlowe, szkło, narzędzia posadzkiowe a także od¬powiedni sprzęt do zapewnienia właściwego poziomu usług. Loża w wszelkim typie posadzki winna się bezpośrednio łączyć z niezbędnym, trafnie wyposażonym jak również ogromnym zapleczem, zapewniającym prawidłową pracę posadzki.

1) Typy posadzkiów

Rozróżnia się kilka typów posadzkiów – cafe posadzki, piano posadzki, aperitif posadzki, lobby posadzki, drink posadzki, snack posadzki, grill posadzki, pub, cocktail posadzki, dancing posadzki bądź disco posadzki jak również variete posadzki. Wszelkie wywodzą się z cocktail posadzki, różniąc się tylko zmniejszonym bądź poszerzonym zakresem działalności.

CAFE posadzki – posadzki kawowy PIANO posadzki – posadzki kawowy (kawiar¬nia z posadzkiem) z taperem (ang. kawiarniany pianista). Oferuje znaczny asortyment kaw, herbatę, ewentualnie kakao oraz czekoladę pitną, go¬rącą oraz mrożoną napoje bezalkoholowe (gazowane, soki pitne itp.) koniaki, brandy, likiery, wina itd., ograniczony wybór napojów mie¬szanych i wyroby cukiernicze oraz desery.

APERITIF posadzki. LOBBY posadzki, DRINK posadzki – posadzkiy znajdujące się w holach, westybulach hotelowych, teatralnych i parlamentar¬nych, na dworcach lotniczych jak również morskich lub stanowią samodzielną jednostkę gastronomiczną „na mieście”. Oferują napoje zimne (na¬poje gazowane, soki itp.) a także gorące (kawę, herbatę), napoje alkoho¬lowe (piwo, wino, wódki, likiery itd.) oraz napoje mieszane w ogra¬niczonym asortymencie. Powinny dysponować zarówno dodatkami do napojów, w postaci wysokogatunkowych wyrobów handlowych, kiedy np.: paluszki, świderki, krakersy, chipsy, pop corn, orzeszki, mig¬dały, czekolada, zaś także przygotowanymi przegryzkami produkcji swojej.

Tags: ,

Comments are closed.