Notariusz Warszawa Ochota

chcąc przygotować testament to za mało mieć silne postanowienie i podjąć rozsądną decyzję w kwestii dalszego postępowania z naszego majątku na wypadek zgonu. Testament to ważny akt prawny, stąd w świetle obowiązującego przepisu podlega on uwierzytelniony przez uprawniony organ. Dokonać potwierdzenia prawomocności testamentu może notariusz Warszawa Ochota. Akt ten musi być napisany w jasnej i zrozumiałej formie, zalecane jest zastosowanie podpunktów. Czasami testament posiada załączoną jeszcze ostatnią wolę, która nie dotyczy sposobu rozdysponowania mienia autora testamentu gdy nastąpi jego śmierć, lecz wskazania dotyczące tego, czego wymagałby on od swoich zstępnych.

Możliwe jest określenia uwarunkowania między wypełnieniem ostatniej woli a dziedziczeniem mienia przez spadkobierców. Gdy testament jest już gotowy, trzeba zanieść go do kancelarii prawnika, który powinien potwierdzić jego prawomocność. Żeby było to możliwe notariusz Warszawa Ochota musi być obecny podczas podpisywania dokumentu. Następnie sygnowany akt oddawany jest pod opiekę notariusza, który od tej chwili zostaje wykonawcą testamentu i jest przez niego przechowywany aż do momentu śmierci testatora.

Tags: , , ,

Comments are closed.