Badania okresowe rozdzielni

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, iż rozdzielnia znajdująca się w zakładzie pracy musi przechodzić badania okresowe. Taki wymóg jest nałożony tylko dlatego, żeby zapewnić pracownikom całkowite bezpieczeństwo. Badania termowizyjne rozdzielni wykonywane są przez fachowców, którzy mają profesjonalny sprzęt. Firm wykonujących tego typu zadanie jest w Polsce niewiele, prze co trzeba zlecać przegląd termowizyjny rozdzielni kilka miesięcy wcześniej. Termin wykonania takiego badania wynika bowiem z aktów normatywnych. Trzeba mieć ten fakt na uwadze, ażeby nie przegapić wyznaczonej daty badania termowizyjne rozdzielni. Jeżeli zapomnimy o wykonaniu tego typu badania, to przypadku kontroli przez odpowiedni organ może zostać nałożona na pracodawcę kara. Inspekcja termowizyjna rozdzielni pozwoli nam wykryć różnorodne, nawet najmniejsze usterki, przez co będzie można szybko i sprawnie naprawić usterkę i nie doprowadzi ona do poważniejszych awarii zarażających zdrowiu i życiu ludzi.

Tags: , ,

Comments are closed.