Konstytucja 3 maja

Konstytucja akt prawny, definiowany także jako ustawa zasadnicza, która zwykle ma naczelną moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc określać: podstawy systemu społeczno-gospodarczego państwa, ponadto koordynację, obszar i formę wyznaczania najważniejszych organów krajowych, oraz fundamentalne prawa, wolności i obowiązki obywatela.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została opracowana w celu zlikwidowania ówczesnych defektów systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja przedstawiła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób osłabiając najgorsze manipulacje pańszczyzny. Konstytucja skreślała katastrofalne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Ustawy pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który jeśli miał ochotę – z własnej inicjatywy, lub skorumpowany przez obce siły, albo magnatów – miał możliwość znieść wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć ówczesny nieład, popierany przez część miejscowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.