Aminokwasy

W przypadku, kiedy chcemy wyjaśnić pojecie, jakimi są aminokwasy, musimy powiedzieć, ze są to organiczne związki chemiczne. Owe związki chemiczne zawierają w sobie zasadową grupę aminową -NH2. Co więcej zawierają one również kwasową grupę karboksylową -COOH. W ogromnej liczbie przypadków także aminokwasy są także zwane, jako sole wewnętrzne. Na dzień dzisiejszy istnieje wiele rodzajów aminokwasów, dlatego też możemy dokonać w gronie nich pewnej klasyfikacji. Z tego też względu możemy wyróżnić na przykład aminokwasy: łańcuchowe, pierścieniowe. Pośród tych aminokwasów istnieją także te o charakterze aromatycznym. Dodatkowo możemy również wyróżnić podział na aminokwasy endogenne, oraz egzogenne. Co więcej aminokwasy można również rozróżnić na bazie ich charakteru , a dodatkowo grupy aminowej względem karboksylowej. Tutaj więc rozróżniamy aminokwasy grupy A. Podział ten ma miejsce ze względu na odległość, która istnieje wśród grupą aminową, a karboksylową. Takie podziały aminokwasów są na dzień obecny w bardzo wielu przypadkach stosowane, oraz sprawiają, że łatwo można je rozróżnić.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.