Systemy wentylacji przeciwpożarowej

Na efektywność pracy kanałów oddziaływa dodatkowo parametr prac instalatorów, w następstwie tego niektóre organizacje postulują, żeby montaż przeprowadzały certyfikowane brygady instalatorów. Montowane są też przewody do struktury systemów oddymiających mających klasę E600. Ich struktura zapewnia odporność ogniową oraz dymoszczelność przez 120 minut, zatem mogą być aplikowane w zonach pożarowych, których sklepienie jest stworzony w trwałości mniejszej aniżeli REI 120. Zagwarantowane one do konstrukcji układu wentylacji oddymiającej ewentualnie wentylacji bytowej, pełniącej równolegle prace wentylacji ogólnej oraz oddymiającej.
Instalacje oddymiające zdołają służyć ochronie pionowych ścieżek ewakuacji w tym klatki schodowe tudzież przedsionki pożarowe. Przeznaczone są zarówno do eliminowania dymu z rozległych stref pożarowych i korytarzy ewakuacyjnych. Planowanie wentylacji oddymiającej zależy od konkretnego planu budowlanego. Wentylacji oddymiającej musi akompaniować system wykrywania dymu, która samoczynnie otworzy klapy dymowe i włączy wentylatory oddymiające.
Trafne przepisy precyzują wymagania dla oddymiającej instalacji. Wentylacja oddymiająca ma za zadanie eliminować zadymione powietrze tak usilnie, by w czasie pożądanym do ewakuacji mieszkańców na ochranianych przejściach oraz ścieżkach ewakuacyjnych nie nadeszło zamglenie lub wysoka temperatura uniemożliwiająca pewną ewakuację. Musi być też zawarowany niezmienny napływ świeżego powietrza zewnętrznego, które dostarcza powietrze usuwane wraz z dymem.

Wymagania dla kanałów instalacji wentylacji przeciwpożarowej nie są trudne. Przewody wyłącznie dla jednej strefy żądają mieć kategorię wytrzymałości ogniowej ze względu na szczelność E600S, co najmniej taką, jak klasa odporności ogniowej sufitu. Przewody obejmujące co najmniej dwie zony pożarowe muszą mieć kategorię wytrzymałości na ogień EIS, przynajmniej taką, jak klasa trwałości na ogień stropu. W budowie kanałów wentylacyjnych zastosowanie mają rozmaite technologie. Wełna mineralna powinna być wyśmienitym izolatorem kanałów oddymiających.
W przypadku separowania kanałów skonstruowanych ze stali muszą być one zrobione tak jak zalecał producent.
A wentylator oddymiający?
Czasem wentylatory oddymiające są stosowane również w wentylacji bytowej. Dobiera się wówczas wentylatory dwubiegowe.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.