Ubezpieczenia dla firm

Jednym z objawów dynamicznego rozwoju rynku jest tworzenie się ogromnej liczby różnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa takie pojawiają jak grzyby po deszczu, a choć wiele upadnie, już samo ich powstanie tworzy popyt na wiele rozmaitych usług, w tym usług ubezpieczeniowych.

Punkt widzenia właściciela biznesu jest niezwykle trudny, ponieważ cały czas musi myśleć on o najważniejszej prawdzie rynku – obniżaniu kosztów przy jednoczesnym zwiększaniu zysków. Nie zawsze jest tak, że właściciele raczkujących biznesów znają się na wszystkim (można nawet powiedzieć, że taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko), dlatego też nieoceniona zdaje się pomoc różnego rodzaju doradców. Jednym z rodzajów doradców są brokerzy ubezpieczeniowi, którzy stanowią rodzaj pośredników pomiędzy przedsiębiorstwami, a dużymi korporacjami ubezpieczeniowymi. Należy zaznaczyć, że broker ubezpieczeniowy nie może pozostawać w żadnych stałych relacjach związanych z zatrudnieniem z danym przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym.

Kim jest broker ubezpieczeniowy? Może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna – elementem wyróżniającym jest posiadanie pełnomocnictwa od klienta, w imieniu którego wykonuje czynności związane z ubezpieczeniem. Świadczenie usługi brokerskiej jest uzależnione od posiadania zezwolenia wydanego przez odpowiedni organ nadzoru. Konieczne jest również wpisanie danego brokera do odpowiedniego rejestru. W jaki sposób znaleźć doświadczonego brokera? To łatwe. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszemy słowo na przykład. “broker ubezpieczeniowy poznań” lub inne miasto, którym prowadzimy biznes.

Oferowanie ubezpieczeń nie jest łatwą sprawą, przede wszystkim w kontekście bardzo skomplikowanego rynku, dającego bardzo wiele możliwości. W związku z tym każdy broker ubezpieczeniowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – w sytuacji gdyby jego usługi wiązałyby się ze znacznymi stratami ze strony klienta. Ubezpieczenie to obowiązuje brokera na terenie całego kraju oraz krajów Unii Europejskiej. Do obowiązków brokerów ubezpieczeniowych należy również: doradztwo, dokonywanie ocen ryzyka itp. Warto podkreślić, że broker ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych od klienta.

W ofercie brokerów ubezpieczeniowych znajdują się ubezpieczenia różnego typu – majątkowe, na życie, także ubezpieczenia specjalistyczne, czyli między innymi ubezpieczenie firmy, lotnicze, ubezpieczenie grupowe, sportowe i inne. Jak odnaleźć takie ubezpieczenie? Wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło “ubezpieczenie grupowe poznań” lub “ubezpieczenie firmy poznań“. W grupie ubezpieczeń specjalnych jest sporo ofert, które mogą zainteresować przedsiębiorstwa – np. ubezpieczenie strat finansowych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.