Test na inteligencję

Test iq przeznaczony jest do zlustrowania różnego rodzaju umiejętności składających się na inteligencję. test inteligencji Ocenia między innymi prędkość procesów myślowych, biegłości werbalne, przestrzenne i wnioskowanie rozumowe. Test został sporządzony dla osób w dowolnym wieku oraz z różnym poziomem wykształcenia. Obejmuje 40 pytań – zadań. Do każdego pytania proponowane są 3 odpowiedzi do wyboru, tylko 1 z nich jest poprawna. Pamiętaj, iż im szybciej rozwiążesz egzamin tym lepiej.
Test jest tak konstruowany, aby średni dla danej społeczności (kraj, grupa wiekowa) rezultat testu wynosił 100 jednostek, natomiast średni rozrzut statystyczny wyników wynosił 15 (w innych skalach 12). Oznacza to, iż wynik od 85 do 115 eksponuje przeciętną inteligencję (ok. 68% wszystkich wyników w społeczności); rezultat powyżej 115 wskazuje inteligencję lepszą niż przeciętna, zaś poniżej 85 na inteligencję niższą niż przeciętna.
Do czego zdolny jest nasz mózg?
Nasz mózg jest zdolny do samodzielnej kontroli wydajności pracy. Potrafi także sam kurczyć się a to dlatego, że nasz mózg to inteligentne miejsce zbierania danych. Kiedy nie dostarczamy ich, nie uczymy się czegoś nowego, nie podsuwamy różnorodnych aktywności ,codziennych wyzwań tkanka mózgowa zaczyna gnić i obumiera. Z drugiej strony gdy dostarczamy zbyt wielu informacji, mózg sam zdoła poradzić sobie z przeciążeniem bodźcami. Trenując go, czytając, robiąc testy na inteligencję zapewniamy w właściwy sposób wiedze ,będziemy nie tylko inteligentni ale i łatwo zapamiętamy przeczytane książki czy nauczymy się szybciej obcego języka.
Jak wpływa na nast test inteligencji?
O testach na inteligęncję – jak wpływają na nas. Według psychogów – a trudno się z nimi nie zgodzić przeprowadzony test na inteligencję i jego dobry wynik to dla nas otwarte drzwi do sukcesu. Bo przecież tak jest w licznej grupie ludzi. Lubimy jeżeli nam coś dobrze wychodzi, jeżeli jesteśmy chwaleni to od razu zaczynamy pokładać nadzieję w siebie. Psychologowie twierdzą tak samo rezultat test iq jest dla nas olbrzymią nagrodą i uzupełnieniem sił. Dzięki wynikowi jaki osiągniemy w naszych głowach powstaje obraz, ze musi nam się udać.

Comments are closed.