Szczelne okna i drzwi.

Szukając sposobu na zachowanie energii zaczęto poprawiać sposoby zatrzymywania ciepła w obiektach. Zaczęto robić nieoddychające okna oraz drzwi, likwiduje się wszelakie drogi wolnego przedostawania się powietrza przez zewnętrze domu.
Ściany uszczelniane są raz po raz grubszymi warstwami izolacji. Toksyny mają teraz uniemożliwianą drogę wycieku z domów. Powietrze w obiektach budowlanych zawiera zwykle większe stężenie substancji toksycznych aniżeli powietrze zewnętrzne. Według badań amerykańskiej Agencji ochrony środowiska (EPA) zawartość substancji zanieczyszczających powietrze wewnątrz obiektów jest od 2 do 5 razy wyższe niż powietrza na zewnątrz. Powinno się więc orientować się, jak jest dozwolone to skażenie minimalizować. Niewątpliwie najlepsze jest usunięcie źródeł skażenia. Dla zazabezpieczenia orzeźwiającego powietrza wypada po wielokroć je wentylować. Na ogół, tak aby podtrzymać zadowalający stopień wentylacji trzeba wykorzystać mechaniczną wentylację i również zamontować wentylatory dachowe.
Ludziska nader często wybierają bytność w domach zamiast na świeżym powietrzu. Najgorzej, że najbardziej czuli na zanieczyszczenia powietrza są ci, którzy przebywają w pomieszczeniach najdłużej : dzieci, staruszkowie i schorowani. Na co dzień jesteśmy narażeni w biurowcach na kurz, pyłki kwiatów, zarodniki grzybów i pleśni, zanieczyszczenia syntetyczne wydzielane przez surowce budowlane i sprzęt wnętrza budynków, wszyscy oddychając emitują dwutlenek węgla.Wszystkie te skażenia trzeba eliminować. Strata zdrowia wywołana bytowaniem w pomieszczeniach o zanieczyszczonym powietrzu jest okazałe. Po wielokroć skutki pokazują się nie wcześniej niż po paru latach. Amerykańcy badacze doskonalący się w przeprowadzaniu wielu badań, pokazali, że można uniknąć 65% przypadków zachorowań na astmę pośród dzieci szkolnych – a wystarczy jedynie przestać przy nich zaciągać się papieroskiem.
Nie tylko anemiczni narażeni są na zakażenia. Biurowce też często nas podtruwają – głównie te mające syndrom chorego budynku. Przebywając w tych chorych biurowcach rozpoczynamy czuć się gorzej. Budowla poczyna chorować, gdy jego wentylacja zdaje się być niedobra. W konsekwencji pojawiają się grzyby i zawilgocenia.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.