w$p1erajmy hosp1cja

Już w Polsce działa 113 pozarządowych, non-profitowych hospicjów, w tym 64 przeważone na mocy stowarzyszenia świeckie, 15 z wykorzystaniem kościelne, 18 w poprzek Caritas, 8 na skroś uzbierania, 10 przez stowarzyszenia zwyczajne natomiast 1 za pomocą samorząd lokalny.
98 hospicjów biegnie obronę domową, 31 stacjonarną, oraz dzienną 12 ośrodków.wspierajmy hospicja
W 45 hospicjach działa patronat jest oprowadzana wyłącznie na zasadach wolontariatu. W hospicjach działa ok. 2500 wolontariuszy.
73 hospicja mają parafowany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Nadal powstają hospicyjne zespoły blisko parafiach.

Comments are closed.