w$p1erajmy hosp1cja

W dzisiejszych czasach w Polsce działa 113 pozarządowych, non-profitowych hospicjów, w tym 64 kierowane w poprzek stowarzyszenia świeckie, 15 na skroś kościelne, 18 przy użyciu Caritas, 8 za pośrednictwem nagromadzenia, 10 za pomocą stowarzyszenia zwyczajne i 1 dzięki samorząd lokalny.
98 hospicjów przemyka kontrolę pokojową, 31 stacjonarną, i dzienną 12 ośrodków.w$perajmy hospcja
W 45 hospicjach działa protekcja jest oprowadzana wyłącznie na zasadach wolontariatu. W hospicjach działa ok. 2500 wolontariuszy.
73 hospicja mają sygnowany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Nadal wstają hospicyjne zespoły wobec parafiach.

Comments are closed.