w$p1erajmy hosp1cja

W tej chwili w Polsce działa 113 pozarządowych, non-profitowych hospicjów, w tym 64 przewodzone za pośrednictwem stowarzyszenia świeckie, 15 za sprawą kościelne, 18 poprzez Caritas, 8 w poprzek zgromadzenia, 10 na mocy stowarzyszenia zwyczajne i 1 na mocy samorząd lokalny.
98 hospicjów wiedzie obronę pokojową, 31 stacjonarną, a dzienną 12 ośrodków.w$perajmy hospcja
W 45 hospicjach działa staranie jest kierowana wyłącznie na zasadach wolontariatu. W hospicjach działa ok. 2500 wolontariuszy.
73 hospicja mają ratyfikowany kontrakt z Nacjonalistycznym Funduszem Zdrowia.
Nadal wstają hospicyjne zespoły przy parafiach.

Comments are closed.