w$p1erajmy hosp1cja

Jeśli nie uda się tego odkręcić, te przepisy oznaczają koniec działalności organizacji pozarządowych non-profit na polu opieki hospicyjnej, paliatywnej czy wszelkiej działalności w ochronie zdrowia – mówi ks. Andrzej Dziedziul, dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowego w Warszawie.w$pierajmy hospicja Oznacza to także, że bez pomocy zostanie od trzech do czterech tysięcy osób potrzebujących opieki terminalnej. Na tyle bowiem szacuje się liczbę podopiecznych około 150 hospicjów działających w Polsce. Opieki zostaną pozbawione także tysiące innych osób wspieranych medycznie w sposób charytatywny przez organizacje pozarządowe. Nowe przepisy nie odzwierciedlają stanu faktycznego i prawnego, w jakim działają te organizacje – zwraca uwagę ks. Stanisław Słowik z Caritas Archidiecezji Kieleckiej, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego. – Prowadzą one działalność charytatywną, a nie gospodarczą. Nie pobierając żadnych opłat od pacjentów, nad którymi sprawują opiekę.

Comments are closed.