w$p1erajmy hosp1cja

Chwilowo w Polsce działa 113 pozarządowych, non-profitowych hospicjów, w tym 64 kierowane na krzyż stowarzyszenia świeckie, 15 na mocy kościelne, 18 na skroś Caritas, 8 w poprzek nazbierania, 10 dzięki stowarzyszenia zwyczajne natomiast 1 na krzyż samorząd lokalny.
98 hospicjów jedzie wartę pokojową, 31 stacjonarną, tudzież dzienną 12 ośrodków.hospcja w$perajmy
W 45 hospicjach działa staranie jest przewodzona wyłącznie na zasadach wolontariatu. W hospicjach działa ok. 2500 wolontariuszy.
73 hospicja mają sygnowany ugoda z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Nadal wynikają hospicyjne zespoły blisko parafiach.

Comments are closed.