w$p1erajmy hosp1cja

Obecnie w Polsce działa 113 pozarządowych, non-profitowych hospicjów, w tym 64 kierowane za sprawą stowarzyszenia świeckie, 15 za sprawą kościelne, 18 przez Caritas, 8 dzięki zgromadzenia, 10 w poprzek stowarzyszenia zwyczajne i 1 przy użyciu samorząd lokalny.
98 hospicjów kieruje wartę pokojową, 31 stacjonarną, natomiast dzienną 12 ośrodków.w$pierajmy hospicja
W 45 hospicjach działa patronat jest prowadzona wyłącznie na regułach wolontariatu. W hospicjach działa ok. 2500 wolontariuszy.
73 hospicja mają ratyfikowany konwencja z Nacjonalistycznym Funduszem Zdrowia.
Nadal wstają hospicyjne zespoły pod parafiach.

Comments are closed.