Składka społeczna w 2013

W styczniu każdego roku podatkowego
podlegają zmianie . Nie inaczej było w 2013 roku.
Kolejnego stycznia Główny Urząd Statystyczny publikuje dane średnich wynagrodzeń, na których bazują nowe podstawy ZUS dla każdego roku podatkowego.
Podstawa do ubezpieczeń społecznych jest taka sama jak składekna Fundusz Pracy. Tymczasem ta wartość dla ubezpieczenia zdrowotnego jest inna, dużo większej. W 2013 podstawy składek poszły do góry. Preferencyjne
składki ZUS w 2013 społeczne wyniosły 141,36 lub 153,12, a pełne 656,09 lub 710,67, FP wzrosło do 54,58. Ubezpieczenie zdrowotne podskoczyło do 261,73.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.