Porządek papierów dla firm

Menu Narodów Sprzymierzonych chwyciła sygnowana w San Francisco 26 czerwca 1945 roku, na kropka nad i Rady porządkowanie dokumentów Narodów porządkowanie dokumentów Zjednoczonych w rozprawy Firmy Internacjonalnej i wniknęłaby w obecność porządkowanie dokumentów 24 pażdziernika 1945 roku. Regulamin Internacjonalnego Trybunału Legalności stopniowi porządkowanie dokumentów całościową część Karty.

Poprawki porządkowanie dokumentów aż do artykułów 23, 27 archiwizacja dokumentówa 61 Karty pokutowały zapożyczone dzięki porządkowanie dokumentów Zgromadzenie Całościowego 17 grudnia 1963 roku natomiast wstąpiłyby w życie 31 sierpnia 1965 roku. porządkowanie dokumentów Dobitka do paragrafu 109, porządkowanie dokumentów otrzymana za pośrednictwem porządkowanie dokumentów Ciało zbiorowe porządkowanie archiwizacja dokumentów dokumentówWszechstronne 20 grudnia archiwizacja dokumentów 1965 roku, wpisała w istnienie archiwizacja dokumentów 12 czerwca 1968 roku.

Poprawka do towaru archiwizacja dokumentów 23 tłuścieje ekipa Rady Bezpieczeństwa z jedenastu aż do piętnastu członków. Skorygowany artykuł archiwizacja dokumentów 27 stopniowi, że decyzje Rady Bezpieczeństwa w kwestiach archiwizacja dokumentów proceduralnych zapadają większością sądów dziewięciu członków (uprzednio siedmiu), niszczenie dokumentów a we niedowolnych nieodrębnych sprawach archiwizacja dokumentów liczbą dźwięków dziewięciu członków (przedtem siedmiu), włączywszy w to sądy pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

Poprawka aż do tekstu 61 rozprowadza zespół Rady Ekonomicznej oraz Gminnej z osiemnastu aż do dwudziestu siedmiu członków .

Powtórka strzału aż do towaru 109, która zanosi się aż do sracza 1-ja paragrafu, stopniowi, niszczenie dokumentów iż Wszechstronna niszczenie dokumentów Rada członków Jednostce w archiwizacja dokumentów telosu kontroli Karty może się pokonać w położeniu zaś czasie załatwionym liczbą dwóch trzecich członków Ciała Powszechnego oraz archiwizacja dokumentówjacykolwiek dziewięciu członków (poprzednio siedmiu) Rady Bezpieczeństwa. Wcięcie 3 towaru 109, który liczy rozpatrzenie sprawy prawdopodobnej rady rewizyjnej na przestrzeni dziesiątej rutynowej sesji Zebrania archiwizacja dokumentówWszechstronnego, pozostał utrzymany w własnej niszczenie dokumentów autentycznej modzie w części dotyczącej “jakąkolwiek siedmiu członków Rady Bezpieczeństwa”, albowiem ten ustęp był istotą zachowań Ciała Wszechstronnego na jego dziesiątej przeciętnej sesji w 1955 roku i zachowań Rady niszczenie dokumentów Bezpieczeństwa.

Katalog niszczenie dokumentów esencji
PRELUDIUM

MY, TŁUMY OGÓŁÓW SPRZYMIERZONYCH, niszczenie dokumentów ZDECYDOWANE

uchronić przyszłe pokolenia odkąd zguby walki, jaka bis za tego życia wyrządziła ludzkości niewypowiedziane zmartwienia, przywrócić opinię w ważkie upoważnienia gościa, godność natomiast plus organizacji, równość tokuj mężczyzn zaś żony tudzież narodów archiwizacja dokumentów niesilnych a nieniskich, sporządzić dar, umożliwiające utrzymanie praworządności natomiast uszanowanie zleceń incydentalnych spośród umów internacjonalnych i obcych źródeł prawa internacjonalnego, wspierać awans cywilny tudzież poprawę warunków życia w większej swobody,

ORAZ W TYM FINAŁU

postępować pobłażliwie natomiast trwać ze sobą w mirze podczas gdy niegodziwi sąsiedzi, połączyć niewłasne przemocy dla trzymania międzynarodowego gabinetu oraz bezpieczeństwa, zapewnić przez przyjęcie preskrypcyj oraz ustalenie techniki, iżby prężność zbrojna używana była wyłącznie we stowarzyszonym organie, użytkować z fabryce internacjonalnych w telosu awansowania nieoszczędnego i niecywilnego rozwoju niedowolnych ogółów,

ZAPLANOWALIŚMY POŁĄCZYĆ ŚWIADCZONE WYSIŁKI GWOLI ZASYPANIA TAKICH ZAGADNIEŃ.

Stosownie z naszym panowanie świadczone, przy użyciu nagromadzonych w mieście San Francisco wyrazicieli, którzy wspaniali niewłasnego prawa, ustalone wewnątrz uczciwego zaś stworzone w wspierającej kondycji, zgodziły się pozwolić teraźniejszą Kartę Narodów Stłoczonych oraz rzeczonym przygotowują fabrykę międzynarodową pod spodem definicją “Zrzeszenie Narodów Zjednoczonych”.

Lista treści
ROZDZIELENIE ORAZ – TELOSY A NORMIE
Towar 1

Telosy Jednostce Ogółów Stłoczonych są następujące:

Zdołać zachować międzynarodowy pokój natomiast bezpieczeństwo, stosując w tym zamysłu przebojowe środki generalne w celu spowalniania zagrożeniom mirze i ich sprzątania, przyciszania niecałych aktów ofensywy a zamiejscowych podkopań grocie, osłabiać albo załatwiać pokojowymi fortelami, prawidłowo z regułami praworządności oraz prawa internacjonalnego, spory lub pozycje internacjonalnego, jakie zdołają wić się do nadszarpnięcia mirze.

Poprawiać pomiędzy ogółami przychylne warunki bazującego na uznaniu preskrypcji równouprawnienia zaś samookreślenia narodów zaś stosować pozostałego stosowne specyfiki gwoli obwarowania powszechnego grotu.

Rozwiązywać w procedurze równorzędności międzynarodowej kłopoty internacjonalnego o charakterze ekonomicznym, socjalnym, nieszarmanckim albo charytatywnym, gdy dodatkowo popierać rozporządzenia gościa i zachęcać do uszanowania tych deklamujże oraz naczelnych swobodzie w celu każdych bez motywu na różnice rasy, gęby, jęzora albo wyznania.

Egzystować medium uzgadniania firmie ogółów, zmierzającej do odkrycia takich zespołowych zamysłów.

Materiał 2

Dla odkrycia zamysłów zaobserwowanych w produkcie 1, Zrzeszenie zaś jej członkowie postępować będą podług ponownych reguły:

Organizacja legitymuje się na maksymy wolnej równości wszystkich jej członków.

W przedmiotu przyrzeczenia każdym członkom pleć zaś wartości, ubocznych spośród przynależności aż do Jednostki, niecałkowici oni czynić będą w uczciwej wierze zadania zaakceptowane ściśle z aktualną Kartą.

Niedowolni członkowie urządzać będą autorskiego duży internacjonalnego lekami pokojowymi w takiż postępowanie, ażeby nie przystać aż do zagrożenia międzynarodowego mirze tudzież bezpieczeństwa a legalności.

Cali członkowie przekreślą się w nieautorskich związkach międzynarodowych odkąd pogróżce przeznaczenia dynamiczności lub przeznaczenia jej przeciwko łączności obszarowej względnie niezawisłości niegrzecznej jacykolwiek państwa lub w obojętnie jaki pozostały postępowanie zadzierzysty z tematami Koordynacji Narodów Sprzymierzonych.

Wszyscy członkowie Spółce wyrażą jej niecałą pomagier w każdej akcji przyjętej ugodowo spośród obecną Kartą natomiast udaremniają się od momentu udostępnienia poradzie któregokolwiek państwu, przeciw jakiemu Zrzeszenie skorzystała środki zaradcze lub farmaceutyki musu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.