angielski Warszawa

To, co charakteryzuje język brytyjski od chyba wszystkich znanych języków na świecie jest fakt, że używany jest w wielu państwach porozrzucanych po całej kuli ziemskiej. I tak, język angielski Warszawa jest językiem urzędowym w Anglii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Nowej Zelandii i Australii ale także w Afryce Południowej, Irlandii i Kanadzie. Poprzez fakt tak wielkiego zróżnicowania geograficznego język angielski ma bezsporne modyfikacje. Różnice w pisowni są zwłaszcza zauważalne wśród Stanami Zjednoczonymi z jednej strony a Wielką Brytanią i pozostałymi krajami Wspólnoty Brytyjskiej, w których angielski Szczecin pozostaje językiem dominującym z drugiej. Stąd także angielski bywa rozróżniany jako amerykański i brytyjski. Wraz z coraz szybciej postępującą globalizacją a głównie wraz z intensywną amerykanizacją kultury masowej, przez seriale telewizyjne, gry komputerowe czy zespoły muzyczne, niektórzy Brytyjczycy zaczynają stosować pisownię i wymowę właściwą dla amerykańskiej odmiany języka angielskiego Gdańsk.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.