LOGOTYP – PROJEKTOWANIE – projektanci po Akademii Sztuk Pięknych; najwyższajakość, śmieszna cena

Wizytówki i inne elementy Corporate Identity firmy LOGOteam.eu może opracować także dla logotypu, który już masz, będącego tworem innych projektantów; to samo dotyczy Księgi Znaku.

Dobre logo stwarza dobry, niezapomniany wizerunek. Po określeniu własnego wizerunku firmy, kolejnym celem marketingowymbędzie wzrost rozpoznawalności marki. Dobry projekt logo może pomóc w przemienieniu każdej firmy w stabilne i rozpoznawalne przedsięwzięcie, niezależnie od jego skali. Zapraszamy do LOGOteam.eu.

Co daje znak, który opracujemy? Przede wszystkim – każdy zamknięty przez LOGOteam.eu projekt znaku firmowego opatrzony jest przekazaniem całkowitych majątkowych praw autorskich i to na piśmie. Można go np. zastrzec w Urzędzie Patentowym RP, poza tym każdy projekt LOGOteam.eu umożliwia wyprodukowanie przez firmy reklamowe, bez zbędnych pytań: papieru firmowego, wizytówek, kopert, pieczątek, szyldu, kasetonu podświetlanego, banera reklamowego, elementów strony www, elementów seryjnej korespondencji e-mailowej itp.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.