Psychiatra Wrocław

Tak jak każde zakłócenie o podłożu fizycznym wymaga konkretnego leczenia, tak i zaburzenia połączone z ludzką emocjonalnością wymagają specjalistycznego, kompetentnego wsparcia. W leczeniu tych dolegliwości, które mają poważne podłoże w naszej bardzo wieloaspektowej psychice, leczy się na ogół w czasie psychoterapii. Psychoterapia to nic innego, jak kuracja chorób połączonych z psychiką ludzka, w której implementuje się różnorodne, profesjonalne techniki. Od standardowego leczenia, psychoterapię rozróżnia przede wszystkim procedura jej przeprowadzania. Tu rzadko wykorzystuje się farmaceutyki, zaś najistotniejszym czynnikiem w momencie powrotu do zdrowia jest rozmowa z psychologiem. Spośród dobrze znanych metod, z których może korzystać współczesna psychoterapia, znajdują się: psychoanaliza, psychoterapia behawioralna, egzystencjalna albo interpersonalna, psychoterapia zwrócona na pacjenta oraz psychoterapia rodzinna. Psychoterapia jako płaszczyzna nauki i szczególnie istotny element dzisiejszej medycyny ma stosunkową krótką historię. Za jej szerzyciela uchodzi Sigmund Freud, który istotę swej psychoanalizy zaprezentował w początkach XX wieku. Od tego momentu informacje na temat naszej psychiki oraz podświadomości znacznie się zwiększyły, natomiast rosnące zaciekawienie naukowców tą tematyką umożliwiło na opracowanie oryginalnych, coraz bardziej urozmaiconych i aktywnych technik aplikowanych w psychoterapii. Choć metod jest sporo, a każda z nich musi być dostosowana w pierwszej kolejności do wymagań i do osobowości pacjenta, można w nich dostrzec jedną integralną cechę. To spotkania, podczas których pacjent może o swych wątpliwościach porozmawiać z terapeutą – ekspertom świetnie znającym tajniki ludzkiego umysłu. Psychoterapeuta po pierwsze bada sprawę pacjenta, a potem stara się przemienić jego odczucia, jego stosunek do życia i ulżyć mu w odzyskaniu psychicznej harmonii.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.