kasacja przedsiębiorstwa i remanent likwidacyjny

Myśl o swoim interesie, najpierw dodaje skrzydeł i napełnia przyszłego przedsiębiorcę siłami, dzięki którym marzenie owe przybiera prawdziwych postaci, a dalej prowadzi na liczne perturbacje z jakimi jedni uporają się bez szwanku, inni natomiast z lekka gorzej. Bez wątpienia bycie przedsiębiorcą i stwarzanie ludziom pracy jest ogólną zasługą. Niestety, chwilami teraźniejszość okazuje się być okrutniejsza niż można przypuszczać i sprytnie rozprawia się z planami o wielkim sukcesie. Likwidacja firmy i konieczny przy tym remanent likwidacyjny, spowodowany niewydajnością działalności, zadłużeniem lub problemami procesowymi nigdy nie jest łatwy. jednakże tak samo jak przy zakładaniu biznesu, tak i przy zakończeniu, inwestor natrafia na ogrom urzędniczych czynności od których nie można uciec. Jedną z czynności, którą natychmiast powinno się wykonać jest remanent likwidacyjny. Praktykę taką, wykonuje się na dzień zakończenia biznesu i dokonuje się go na potrzeby opodatkowania dochodu od osób fizycznych oraz niezależnie dla podatku od towarów i usług. Brzmi dość skomplikowanie, lecz po krótkim wprowadzeniu do problemu, w ogóle nie przybiera niemożliwych do zrealizowania zakresów. Remanent likwidacyjny, przeprowadza się po niezwłocznym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o ostatecznej decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej. Praktyka, jaka zawiera remanent likwidacyjny, zmusza do podziału działań: osobno dla podatku dochodowego od osób fizycznych, odrębnie dla celów opodatkowania od towarów i usług. Należy także nie zapomnieć, że wycena majątku oddanego do likwidacji, dokonywana jest zawsze według cen zakupu pomniejszonych o podatek VAT.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.