Dlaczego warto przed wyjściem w Tatry wpisać w wyszukiwarce przewodnik zakopane

Doświadczenie przewodnika górskiego można łatwo ocenić również czytając jego życiorys. Np. czy przewodnik wykonuje jeszcze jakąś inną działalność górską, np. jest ratownikiem górskim, instruktorem wspinaczki czy narciarstwa, pracownikiem parku narodowego, autorem przewodników turystycznych lub wspinaczkowych itp. Wszystko to „tworzy” nam wizerunek przewodnika górskiego, pozwala na lepsze poznanie go i sprzyja podjęciu decyzji.

Potrzeba wynajęcia przewodnika, dzięki któremu wędrowanie w Tatrach jest bezpieczniejsze, o czym przekonują różne organizacje górskie chyba jest oczywista w przypadku ekstremalnych warunków zimowych. zdaniem wielu spontanicznie zbierających się grup, które mają własnych, stałych przewodników, również w lecie warto skorzystać z takich usług. Zwiedzanie Tatr z przewodnikiem górskim to jak mówią najmłodsi uczestnicy górskich wypraw “zupełnie inna bajka”. Na pewno wśród turystów można spotkać się z odmiennymi opiniami. Opieka przewodnika tatrzańskiego to bezsensowna, zbyt droga usługa. Takie stereotypy mogą być pogłębiane poprzez niedawną zmianę przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa osób przebywających w górach.

przewodnik zakopane, przewodnik tatry

Zdarza się, że trzeba na trasie użyć odpowiedniego sprzętu (jak uprzęży, liny, raków) przewodnik jest w stanie ocenić, kiedy powinien być on użyty. W drodze przewodnik dba o bezpieczeństwo, obserwując na bieżąco zmieniającą się pogodę, a przede wszystkim zachowanie osób, które prowadzi. Myśli o wielu drobiazgach i je wskazuje, a np. takich jak jak ostrzeżenia o śliskości kamieni na trasie itd. Pokaże jak odpowiednio chwytać skały podczas wędrówki, gdzie zwiększać czujność albo iść ostrożniej i powoli, niż zadzierać nogę wysoko i w ten sposób szybko zakończyć wycieczkę w najbliższym schronisku. Nauczy nas szanować góry.

Jak wiadomo nieporozumienia w rozumieniu pojęcia przewodnictwa górskiego pojawiły się po zmianie w prawodawstwie. Dawniej wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni. Teraz tak nie jest, co zostało natychmiast zinterpretowane, że teraz można wyruszyć w góry bez przewodnika. Natomiast według nowego prawa najważniejsze paragrafy nadal wskazują, że osoby przebywające w górach są zobowiązane do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego i innych osób. Jest to po prostu zmiana podnosząca poprzeczkę turystom, ponieważ po raz pierwszy przepis prawny tak wysokiej rangi nakłada na każdą osobę przebywającą w górach (indywidualnie czy grupowo) obowiązki w zakresie bezpieczeństwa w górach. Co więcej ustawodawca uszczegóławia, co należy rozumieć przez „zachowanie należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego i innych osób” i wymienia m.in.: zapoznanie się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzeganie, stosowanie się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty odpowiedzialne za zapewnienie warunków bezpieczeństwa, zapoznanie się oraz dostosowanie swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowanie się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych, użytkowanie sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia, bezzwłoczne informowanie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Na co możemy się natknąć szukając tej usługi wpisując w Google przewodnik zakopane lub po prostu chyba popularniejsze nawet hasło przewodnik tatry ? Co oznacza określenie przewodnik górski? Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wyraźnie określa, że przewodnikiem turystycznym jest osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielająca o nich fachowej informacji oraz sprawująca nad turystami lub odwiedzającymi opiekę. Lektura polskich przepisów wskazuje wiele zadań dla przewodnika tatrzańskiego. Obowiązki przewodnika jakie wylicza ustawa zalicza m.in. troskę o bezpieczeństwo turystów w szczególności podczas wyjść wymagających odpowiednich technik i odpowiedniego wyposażenia. Wiadomo, że, że przepisy kładą szczególny nacisk na zachowanie odpowiednich standardów podczas oprowadzania turystów i sprawowania nad nimi opieki. Jak wiadomo ważne jest to, że póki co przewodnikiem turystycznym może być tylko osoba, która posiada kwalifikacje określone ustawą. Z ważniejszych informacji dla osób, pragnących skorzystać z usług przewodnika są rodzaje uprawnień. I tutaj jest duże pole do nadużyć. Gdyż uprawnienia przewodników górskich (dla różnych rodzajów obszarów górskich) dzielą się na trzy grupy (klasy) i zależą po prostu od trudności jakie można spotkać na szlakach. Z pewnością najwyższe z możliwych uprawnień mają międzynarodowi przewodnicy wysokogórscy. Mają oni uprawnienia przewodników wysokogórskich (których uprawnienia nie są ograniczone terytorialnie). Warto wiedzieć, że aby być w zgodzie z przepisami i można było posługiwać się tytułem przewodnika turystycznego nie wystarczy “wiedza o górach”, ale konieczne jest jednoczesne posiadanie ustawowych uprawnień.

W każdym razie za przemyśleniem wynajęcia opieki przewodnika przemawia również zdrowy rozsądek. Wiadomo przecież, że doświadczenie w górach nie jest prostą sumą wysokości „zdobytych” szczytów, jak również, że bezpieczeństwo w górach nie jest prostą sumą ilości sprzętów, w które się zaopatrzyliśmy. Bezpieczeństwo na trasie zależy od wielu okoliczności. Zdarza się, że proste planowanie trasy, może wpłynąć na wiele ważnych czynników. Przewodnik powinien brać pod uwagę i przewidywać najmniejsze szczegóły, jak np. zatłoczenie szlaku, co również wpływa na bezpieczeństwo obsunięcia). Przewodnik powinien umieć zadbać sprzętowo o członków grupy.

Podsumowując – ustawa nie pozwala na bezmyślne chodzenie po tatrach, a w niektórych wypadkach wręcz narzuca wynajęcie przewodnika. Tym bardziej, że w przepisach mowa jest wyraźnie, że organizatorzy turystyki są obowiązani zapewnić klientom uczestniczącym w imprezach turystycznych opiekę osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju imprezy (art. 30 ust. 1). Za odpowiednie kwalifikacje ustawa uznaje uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Czym się kierować przy wyborze tego, a nie innego przewodnika górskiego? Ważny jest stopień trudności trasy. W przypadku oznakowanych tras wynajęcie przewodnika może znacznie zwiększyć atrakcyjność wycieczki, a w przypadku tras nieoznakowanych jak np. na Żółtą Turnię bezpieczeństwo może zapewnić jedynie wysoko wykwalifikowany przewodnik. Wpisując w wyszukiwarce hasła przewodnik zakopane czy sztandarowe przewodnik tatry powinniśmy zwrócić uwagę na to czy możliwy jest kontakt w celu wcześniejszej weryfikacji uprawnień.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności jakie nakłada na nie obowiązek „zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego i innych osób” i że jest on na tyle istotny, że nie sposób wyłączyć z niego także konieczności każdorazowego rozważenia, czy w danej sytuacji nie jest uzasadnione albo wręcz konieczne zapewnienie opieki przewodnika. Dlatego warto w takich sytuacjach rozważyć, czy aby nie wpisać w wyszukiwarce “przewodnik zakopane” czy np. “przewodnik tatry” i zwyczajnie sprawdzić dostępne oferty.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.