Odwiedź nas a już zawsze będziesz do nas wracał

Agroturystyka, zwana inaczej turystyką wiejską, staje się coraz bardziej popularną formą wypoczynku wśród turystów krajowych i zagranicznych. Świadczenie powiązanych z nią usług prowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy na wsi i uzyskania dodatkowych dochodów przez mieszkańców wsi.

Najrzadziej występujące i najlepsze rodzaje roślin naczyniowych występujące w dolinie Rospudy to miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis, wyposażony tu jedyne stanowisko w Polsce.
Na terenie tym planowane jest powstanie rezerwatu przyrody. Wchodziłby on również w skład projektowanego Augustowsko – Druskiennickiego Transgranicznego Obszaru Chronionego .

W składzie roślin południowej części doliny Rospudy wyodrębnić można kilka stref . Bieszczady noclegi Najbliżej koryta, w ciągu rzeki kwitnie roślinność wodna.

Bory mieszane i sosnowo-świerkowe bory nowe, występujące na pagórkach wokoło doliny i miejscami na równinach “wyspach” w jej dziedzinie, Agroturystyka
należą do związku Dicrano-Pinion. Część z nich, o zachowanym świetlistym charakterze.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.