Hydraulik montujący kolektory na slasku

Dlaczego warto zainstalować kolektory rurkowe

Kolektory próżniowe to najnowszy wysoko zaawansowany produkt techniki solarnej. Jest do 50% sprawniejszy od kolektorów płaskich innych w okresach wiosennym i jesienno-zimowym. Wysoka sprawność kolektorów próżniowych wynika ze zdolności kolektora próżniowego do absorbowania promieniowania rozproszonegonocnegokolektor i hydraulik-solarsystem. oraz ograniczania strat energi dzięki próżni istniejącej między dwoma rurami szklanymi kolektora. Powłoka absorbująca w kolektorach rurowych znajduję się najczęściej na zewnętrznej powierzchni wewnętrznej rury. Zapewnia to absorpcję promieni słonecznych nawet przy ostrym kącie padania promieni słonecznych.

Wykonane z miedzi rurki ciepła wewnątrz kolektora są fabrycznie napełnione cieczą o niskiej temperaturze parowania. Podczas ogrzewania rur przez słońce ciecz ta zaczyna parować i ciepło konwekcyjnie przechodzi do końcówki rury kondensatora (Rys. 2) umiejscowionej w kanale zbiorczym będącym wymiennikiem ciepła. Poprzez kondensator ciepło oddawane jest najpierw do płynu przepływającego przez kanał zbiorczy a następnie przekazywane do zbiornika ciepłej wody.

Kolektory z rurkami ciepła to najbardziej efektywny typ kolektorów próżniowych. Urządzenia o tej zasadzie działania wyróżnia bardzo niski współczynnik strat ciepła sprawiający, że są one skuteczne przez 365 dni w roku. W położeniu geograficznym Polski od listopada do końca lutego występują bardzo trudne warunki pracy kolektorów i zdecydowanie lepiej radzą dobie w nich właśnie kolektory próżniowe.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.