Kryzys w małżeństwie

Kryzys w małżeństwie może mieć wiele przyczyn. Wśród nich można na pewno wymienić brak chęci na seks, znudzenie się seksualne partnerów, spadek atrakcyjności partnera, jak również potrzeba nowych wrażeń. W sytuacji gdy następuje kryzys w małżeństwie, warto uskuteczniać ze sobą poważne dyskusje, i stać się w większym stopniu tolerancyjnym na obydwojga pragnienia i oczekiwania. Czasami warto również skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty lub seksuologa. Przeglądając fora internetowe można przeczytać różne opinie ludzi którzy doświadczyli, bądź doświadczają kryzysu małżeńskiego i skorzystać z ich doświadczeń. Czasami zdarza się tak, że skutkiem kryzysu w małżeństwie może być zdrada małżonka. Oczywiście zdrada małżeńska może być również i przyczyną wystąpienia tego kryzysu. W sumie można powiedzieć, że każda para, osoby żyjące w związku, czy osoby żyjące w małżeństwie w pewnym okresie życia doświadcza kryzysu w małżeństwie. Poradnie małżeńskie mają z tego tytułu dużo pracy. Jednak rozważając wizytę w poradni dla małżeństw, powinno się mieć na uwadze fakt, że nie obejdzie się tutaj bez wytrwałej i konsekwentnej pracy, mającej na celu przywrócenie relacji do stanu pożądanego. Nic nie przychodzi od razu.

W dzisiejszej nowoczesności i w dobie łatwego dostępu do sieci, zjawisko takie jak Kryzys małżeński przybiera na sile, chociaż można przypuścić że zawsze bywało to obecne wśród małżeństw. Mało kto w rzeczywistości zdaje sobie sprawę, że główną przyczyną występowania kryzysu małżeńskiego jest potrzeba zróżnicowania seksualnego, której podlega każdy człowiek. Nie rozumienie tej potrzeby prowadzi najczęściej do niewierności i w efekcie utrudnia pożycie w związku. Potrzeba ta dotyka głównie mężczyzn, chociaż tak naprawdę podświadomie funkcjonuje ona również w oczekiwaniach psychicznych kobiet. Jednakże w przypadku kobiet często większą rolę gra przywiązanie do bezpieczeństwa i troski otrzymywanej od jedynego partnera. Wiąże się to w obecnej codzienności w dużym stopniu z koniecznością zapewnienia stabilizacji materialnej rodziny. W sytuacji kiedy kobieta zajmuje się czymś zawodowo mogą wystąpić inne okoliczności i często może dochodzić do sytuacji w której również ona w określonym etapie małżeństwa dostrzega potrzebę różnorodności w zakresie seksu.

Reasumując, przeżywanie kryzysu w małżeństwie nie od razu musi stanowić od razu o rozpadzie związku i jest w dalszym ciągu wiele dróg aby z jednej strony kryzysowi zapobiec, a z innej strony efektywnie mu przeciwdziałać w sytuacji gdy już nastąpi. Także w przypadku gdy związek jest już w fazie rozwodu lub separacji, można jeszcze sytuację uratować. Dużo zależy od dobrej woli obojga partnerów i otwartości na różne sposoby przeciwdziałania niekorzystnej sytuacji, bez doprowadzania do rozpadu związku. Wiele rzeczy zależy również od odporności psychicznej, bo wiadomo, że kiedy pojawia się sytuacja kryzysowa, odporność ta jest często narażona na poważne osłabienie. To w konsekwencji może powodować, że partnerzy w związku umieją wyłącznie się za bardzo koncentrować na swoich odczuciach i na problemach które ich osobiście z uwagi na tą sytuację dotykają, a za mało na potrzebach i możliwościach partnera, które w równym stopniu są ważne i o których należy pamiętać.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.