Nowoczesne obudowy do szaf sterowniczych u nas

Daltego są one lepsze w takich dziedzinach, jak IT czy rozwój, ale już nie tak mocne w produkcji

Myślę, że największą przeszkodą z jaką przyjdzie zmierzyć się europejskim producentom będzie spowodowanie aby ich produkty szafy sterownicze były atrakcyjne dla rynków nowych, w szczególności indyjskiego i koreańskiego. Dobrym narodem są Niemcy.

Dlatego należy się spodziewać, że Indie i Chiny będą rozwijać jakość swoich produktów i usług, aby pozostawały one atrakcyjnymi dla rozwiniętych rynków: europejskich i amerykańskich. Jeśli przyjrzymy się Niemcom i Włochom, nadal posiadają presostaty Danfoss mocną bazę do produkcji zupełnie jak Francja. Inaczej Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przestawiły własne gospodarki na wzór oparty mocniej na usługach.

Niemcy są narodem, w którym żyje jeden procent globalnej populacji, ale równocześnie produkują one 9 procent globalnego przychodu brutto. Dlatego też germańskie firmy powinny mieć pewność, że to co produkujączyli krańcówka będzie dobre dla państw rozwijających się. Z innej jednak strony, wyzwaniem dla rozwijających się rynków będzie utrzymanie eksportu do Europy dzięki podniesienie wartości sprzedawanym wyrobom. Będą więc musiały podnieść jakość proponowanych wyrobów, podobnie jak uczyniła to Japonia w latach 70-tch i osiemdziesiątych XX wieku.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.