Tajemniczy Klient – badania rynkowe, marketingowe w firmie

W świecie biznesu, w każdej branży, należy obserwować konkurencję i przewidywać jej kroki. Pomocne w tym są różnorodne badania rynkowe. Badania marketingowe umożliwiają sprawniejsze działanie w branży, wiedzę i okazję podejmowania bardziej efektywnych decyzji. Badania ilościowe opierają się o pytanie ile. Dają danę o poziomie zdarzeń mających miejsce w targecie. Stosuje się je do oceniania np. segmentacji rynku, rozpoznania otoczenia lub postaw nabywców. Z kolei badania jakościowe zapewniają sposobność zapoznania się z przebiegiem transakcji czy skutecznością oddziaływania reklamy. Badania fokusowe (Zogniskowane Wywiady Grupowe – FGI) są techniką badań jakościowych, polegającą na ocenie opinii uczestników, otrzymanych w trakcie zorganizowanej konwersacji. Pogłębioną metodą badań jakościowych jest Indywidualny Wywiad Pogłębiony (IDI), koncentrujący się na formułowaniu pytań w celu wyjaśniania postaw, zjawisk, motywacji i zachowań. Na rynku, na którym panuje rywalizacja warto analizować nie tylko potrzeby konsumentów, ale również działania naszego staffu i jego relacje z nabywcami. O powodzeniu przedsięwzięcia w wielu wypadkach przesądza przede wszystkim adekwatne podejście pracowników do interesanta. Poziom obsługi kupującego ma niemałe znaczenie na odbiór firmy przez przyszłych klientów. Zatem warto zamówić badania socjologiczne dotyczące zachowań pracowników, jak “tajemniczy klient“, by jak najtrafniej zidentyfikować ich przyzwyczajenia.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.