Ranking najczęściej szukanych kursów

W tym tekście opisujemy zestawienie 3 najchętniej poszukiwanych szkoleń dla firm. Zestawienie zostało przygotowane jesienią bieżącego roku. Pod uwagę wzięliśmy częstotliwość wpisywania keywordów powiązanych ze tematami kursów poszukiwanych przez ostatnie miesiące przez użytkowników internetu do najpopularniejszej wyszukiwarki. Niżej prezentujemy rezultaty naszego reasearchu. Ciekawe czy są one tak samo ogromnym zaskoczeniem dla Was, jakim były dla nas.


Pierwsze miejsce na podium

Słowa kluczowe “ trening asertywności, szkolenie asertywność, szkolenia asertywność ” Możemy, więc założyć, iż firmowi internauci szukają treningów w trakcie, których będą zdobywać umiejętności powiązane z postawami asertywnymi.
Przypomnijmy, że asertywność to w psychologii pojęcie oznaczające posiadanie i ogłaszanie własnego zdania a także bezpośrednie komunikowanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychologicznego terenu postronnych ludzi oraz swoich, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych przywilejów w sytuacjach społecznych. Jest to zdolność nabyta.
Spółki trudniące się kształceniem postaw asertywnych zazwyczaj oferują podczas takiego szkolenia nauczenie się przez kursantów umiejętności postaw asertywnych w relacjach z klientami i prywatnych. Takie szkolenie z asertywności pomoże Ci rozwinąć kompetencje budowania związków opartych o szacunek do samego siebie i drugiej osoby, nauczyć się stawiania barier w momentach presji i agresji. Możesz przygotować się również na odkrycie technik radzenia sobie z krytycznymi uwagami, zdobycie umiejętności krytykowania, nauczenie się wykorzystania metod asertywnego reagowania na komplementy, rozwinąć sposób konstruowania asertywnych pochwał. Tak czy inaczej, Nie będziemy ukrywać, że pierwsze miejsce dla kursów asertywności stanowi spore zaskoczenie, tym bardziej, o ile weźmiemy pod uwagę sytuację ekonomiczną polskich firm.


Drugie miejsce

Ta pozycja chyba nie jest niespodzianką, te zajęcia to już nie nowość, przeważnie oczekiwane i ciągle wyszukiwane w tym samym stopniu przez Pracodawców jak i ich podwładnych. Na 2 miejscu zestawienia znajdują się słowa kluczowe ” szkolenie prawo pracy, szkolenia prawo pracy, szkolenia kodeks pracy, szkolenie kodeks pracy “. Przedsiębiorstwa, co oczywiste, ewidentnie poszukują warszatów z obszaru przepisów pracowniczych. Medialne publikacje o planowanych zmianach w prawie pracy muszą podsysać nieufność przedsiębiorstw. Nie dziwi, więc, że wcześniej pragną oni do nich zaadaptować poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Sam Kodeks pracy jest aktem normatywnym stanowiącym zbiór praw regulujących normy i obowiązki objęte umową o pracę odnoszących się do całości osób zatrudnionych, bez względu na formę umowy w niektórych przypadkach tylko w zakresie nie przewidzianym przez prawodastwo nadzwyczajne, np. prawo służby cywilnej oraz osoby zatrudniające pracowników.
Najczęstszymi celami warsztatów z zagadnień prawa pracy są:

 • Poznanie aktualnie obowiązujących aktów w obszarze kodeksu pracy oraz nowych zapisów.
 • Poznanie bardzo ważnych poprawek przepisów prawa pracy po akcesji Polski do struktur europejskich.
 • Przeglądowe omówienie rozwiązań związanych ze konfliktami z umowy o pracę.

 • Trzecia pozycja

  Następne zaskoczenie. Oczywiste byłoby, że w trakcie permamentnego cięcia kosztów te warsztaty nie wzbudzą popytu. Okazuje się, że nie. Frazy ” szkolenie PR, szkolenia PR, szkolenie public relations, szkolenia public relations ” pewnie dostają 3 pozycję w naszym zestawieniu najczęściej szukanych warszatów przełomu września i października bieżącego roku. W zależności od przyporządkowania taktyk PR-u obszarom: marketingowi MIX, komunikacji z otoczeniem, przywództwu różne są cele stawiane PR-u. W 1 -szym wypadku za główny kierunek stosowania PR-u należy uznawać tworzenie obrazu przedsiębiorstwa / urzędu poprzez komunikowanie danych do otoczenia na temat spółki, jej produktów lub usług przy wykorzystaniu liderów opinii lub bezpośrednio przy pośrednictwie np. mediów. Eksperciod Public Relations zazwyczaj wąsko precyzują target swoich kampanii, aby precyzyjniej przygotować dla nich ofertę. W następnym wypadku nacisk wyznaczony jest na taktyki kierowania komunikacją, który ma za cel utrwalenie w świadomości konsumenta potrzeby istnienia brandu, jej spójności ze środowiskiem ją otaczającym, etc.Iitd., poprzez zbudowanie zaufania do organizacji i jej dobrego wizerunku. W 3-cim wypadku uznaje się PR za podstawowy filar kierowania korporacją, którego celem jest konkretna, przewidywalna, efektywna komunikacja tak w środku niej, jak i z zewnątrz. Do tej chwili nie rozwiązano kwestii, które z tych podejść jest właściwe, ale większość badaczy przyznaje PR-owi strategiczną rolę w spółce i stawia je jako tak samo ważne np. względem zarządzania strategicznego.
  Do zasadniczych elementów warsztatu z public relations należy podnoszenie komptencji powiązanych z: tworzeniem zasad profesjonalnego implementowania zasad PR-u w spółce, poznanie zasad prowadzenia audytu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, nauka dopasowywania odpowiednich metod PR dla właściwych osób a także zespołów w strukturze organizacyjnej spółki, nawyku utrzymywania związków z dziennikarzami. Dodatkowo uczestnicy warsztatów z public relations:

 • opracowują tablicę strategiczną mediów w Swoich firmach,
 • stwarzają w sobie świeżą koncepcję na rozpoznawalność wizualną spółki i jej wykorzystanie w komunikacji,
 • planują funkcjonowania PR-u oraz macierz w strukturze organizacyjnej Swoich przedsiębiorstw w momentach zagrożenia.
 • Reasumując nasz krótki ranking, możemy powiedzieć, że urzędy potrzebują bardzo zróżnicowanych merytorycznie kursów. Od znanych rozwojowych zajęć jak “szkolenie asertywność”, przez zawsze przedatne warszataty z prawa pracy po kompetencje potrzebne specjalistom marketingu i osobom zajmującym się Public Relations.

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.